ADDITIO

SUPORTS I MATERIALS

PER A L'ENSENYAMENT

Destaquem!!
16_1__red_cat_.jpg
LLIBRETES DE REDACCIONS


La llibreta està pensada per
ensenyar a escriure contes.
Hi trobareu propostes guiades,
recomanacions pràctiques
i recursos lingüistics
(connectors, signes de
puntuació...) per escriure una
bona narració.

15_1__R12131.jpg
LLIBRETA DE NARRACIONS


Ensenyar a escriure relats a l'aula a
partir de propostes variades, facilitar
un material de suport per reforçar la
capacitat expressiva dels nois i noies
i fomentar el gust per la lectura i
l'escriptura creativa és el que pretén la
llibreta de narracions.
Aquest material es pot treballar a
classe, a casa i també com a quadern de
vacances.

Accés als catàlegs
Quaderns pensats per facilitar la gestió diària de les tasques docents.
Agendes i quaderns de música adequats a totes les edats i processos d'aprenentatge.
Accés a les graelles

Sistema que permet introduir el nom dels alumnes i imprimir els llistats adaptats als nostres quaderns.

Personalització
nota legal

ADDITIO

C/ Bescanó, 10 - Pol. Industrial Domeny - 17007 Girona

Tel: 972 227 301 - Tel/Fax: 972 220 704 - additio@additio.com