ADDITIO

SUPORTS I MATERIALS

PER A L'ENSENYAMENT

Material per aprendre a redactar textos, amb recomanacions i propostes pràctiques

Primària

Per als alumnes dels cicles Inicial, Mitjà i Superior d'Educació Primària.
Historial ortogràfic que permet un autocontrol motivador.

Mida A4
Ref. D101
Coberta: estucat plastificat
Enquadernació: grapa
64 Pàgines


Models de dictacts:
Educació Primària

Veure fulletTambé disponible en castellà.

La llibreta aconsegueix que els alumnes aprenguin l’ortografia dels mots perquè els permet dur a terme tres accions innovadores en el tractament tradicional dels dictats:
 

   a)  Reflexionar sobre els encerts i els tipus d’errors. Sovint els nens i nenes escriuen bé algunes paraules
   sense saber per què, només per memòria visual o, senzillament, per casualitat. La llibreta els fa reflexionar
   sobre els seus encerts per tal d’adquirir seguretat ortogràfica.
 

   b)  Reflexionar sobre les regles ortogràfiques. L’objectiu de la llibreta és que els alumnes vagin més enllà de
   corregir les faltes  “copiant-les” i que pensin sobre les regles, focalitzant la seva atenció en paraules i en
   normes ortogràfiques concretes, segons el curs que fan.
 

   c)  Disposar d’un registre del domini de l’ortografia de cada alumne. Aquest registre és útil tant per al docent
   (pot fer-ne un treball sistemàtic col•lectiu a classe o, si cal, individualment) com també per al mateix alumne.

Els dictats poden ser els que el docent ja té preparats o bé, fent un clic AQUÍ, descarregar dictats amb unitat significativa, és a dir volen comunicar alguna cosa a l’infant i estan adaptats als diferents Cicles d’Educació Primària. Són textos motivadors per als alumnes com ara cançons, notícies sorprenents, curiositats, receptes de cuina, poemes, etc.

nota legal

ADDITIO

C/ Bescanó, 10 - Pol. Industrial Domeny - 17007 Girona

Tel: 972 227 301 - Tel/Fax: 972 220 704 - additio@additio.com