ADDITIO

SUPORTS I MATERIALS

PER A L'ENSENYAMENT

Material per aprendre a redactar textos, amb recomanacions i propostes pràctiques

Secundària Nivell 1

Per a alumnes de Primer cicle. Per treballar a casa o a l'aula.

Mida: 19,5 x 28,5 cm
Ref. R121

Coberta en estucat
Plastificat brillant
Paper ecològic
64 Pàgines

Solucionari

Veure fulletTambé disponible en castellà

Presentació

Aquesta llibreta és una eina didàctica per promoure l’escriptura creativa.  Aprendre a escriure és un dels objectius fonamentals de la classe de llengua, objectiu que  no es pot aconseguir sols des de l’estudi gramatical i teòric, sinó que demana una pràctica guiada.
Està pensada per:
・ Ajudar a assolir objectius i continguts del currículum.
・ Complementar el treball de classe.
・ Oferir propostes guiades, senzilles i amb un cert component lúdic.
・ Permetre que l’alumne conservi els seus relats, de manera que configurin el seu historial d’escriptura creativa.
・ Organitzar les activitats d’acord amb les operacions del procés d’escriptura: la planificació, la redacció i la revisió.
・ Treballar continguts específics propis de la narració, tant discursius com lingüístics, a partir de diferents gèneres narratius.

Estructura

1. Relats per refer
Conté 9 propostes amb un relat que serveix de model i unes orientacions que ajuden a planificar, escriure i revisar el propi relat.

2. Relats per fer
Presenta un espai obert, més creatiu perquè l’alumnat planifiqui i escrigui els seus relats, inventats o inspirats en històries conegudes.

3. Material d’ajuda
Recomanacions per escriure bons relats, un solucionari en línea i uns quadres de consulta: consecució de temps verbals, signes de puntuació i connectors o expressions per cohesionar els relats.

nota legal

ADDITIO

C/ Bescanó, 10 - Pol. Industrial Domeny - 17007 Girona

Tel: 972 227 301 - Tel/Fax: 972 220 704 - additio@additio.com